Kontakt

E-post: tillstand@jonkoping.se

Enhetschef
036-10 27 10

Alkoholhandläggare
036-10 28 76
036-10 59 37
036-10 59 54

Postadress
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping